האסטרטגיה שלנו

האסטרטגיה הארגונית ל-5 שנים הבאות (2017-2021)

תרשים של האסטרטגיה הארגונית

מסמך מלא המפרט של המשימה, החזון והמטרות האסטרטגיות של התוכנית שלנו ברמת הקהילה והשטח וברמת מקבלי ההחלטות