שלום וסביבה

בניית שלום סביבתי מבוססת על העיקרון של תלות משותפת במשאבי טבע ושסביבה בריאה מקדמת שיתוף פעולה בין חברות ולאומים ולכן יכולה להכיל תהליך של קידום שלום באזורי קונפליקט.

Environmental Peacebuilding Theory Practice
הרעיון של יצירת שלום סביבתי מבוסס על עמודי התווך של פיתוח בר קיימא: (1) יציבות כלכלית , (2) קיימות חברתית-תרבותית (3) קיימות אקולוגית. שיתוף פעולה סביבתי חוצה גבולות משלב את התהליך של פיתוח כלכלי וחברתי-תרבותי והחברות מפיקות רווח הדדי מהניהול המשותף של משאב משותף. בנוסף, שיתוף פעולה בין חברות מציע פלטפורמה לדיאלוג בין-תרבותי מתמשך, מאפשר תהליך של בניית אמון ומבסס קשרים חברתיים חוצי גבולות של שלום.
למידע נוסף על בניית שלום סביבתי נא הכנסו לרשימת המשאבים שלנו בנושא.

לצפייה בוידאו על עבודת בניית שלום סביבתי של אקופיס ולמצגת לחצו כאן.

אקופיס הוא אחד מהארגונים היחידים שהפך את התיאוריה בדבר שלום סביבתי לפרקטיקה. הספרים להלן דנים במתודלוגיה שלנו לבניית שלום סביבתי:

Green Planet Blues: Critical Perspectives on Global Environmental Politics
USAID’s Water, Conflict, and Peacebuilding Toolkit
US Environmental Protection Agency – Toolkit that supports best practices in integrating public participation