בקהילה ובשטח

Youth gathering at SHE EcoPark

אנו פועלים בקהילה ובשטח לחינוך והעלאת המודעות בקהילות שונות על מנת לקרוא ולקדם פתרונות חוצי גבולות לבעיות מים אזוריות. למרות הקונפליקט המתמשך, התוכניות שלנו מאפשרות קידום אינטרסים קהילתיים למציאת פתרונות סביבתיים חוצי גבולות.

להלן הפרויקטים שלנו ברמת הקהילה ושטח:

מים ושכנות טובה

 מעורבות קהילתית וחינוך נוער הם שני המרכיבים של פרויקט מים ושכנות טובה. הפרויקט שהתחיל ב-2001, עודנו פרויקט הדגל של אקופיס לבניית שלום סביבתי, שבמסגרתו אנו מקדמים העצמת  נוער, תושבים מבוגרים, ראשי ערים וגורמים נוספים בעיריות לקרוא ולקדם פתרונות חוצי הגבולות הנדרשים לסוגיות מים אזוריות.

יוזמות מבוססות אמונה בנהר הירדן

המשמעות הסימבולית של נהר הירדן בדתות רבות מספקת הזדמנות ישירה למעורבות המבוססת על אמונה במאמצי שיקום הירדן בקהילות מקומיות באזור וברחבי העולם. באמצעות מרכיב זה בפרויקט נהר הירדן, אנו רוצים ליצור תמיכה של קהילות מבוססות אמונה הן מקומיות והן בינלאומיות שיעצימו את ההנהגה וחברים בקהילה לקרוא ולקדם מאמצים לשיקום הירדן.

מרכזים אקולוגיים

המרכזים האקולוגיים שלנו הם מקומות שבהם נוער מקומי, מהאזור ומכל העולם לצד תיירים יכולים להפגש, ללמוד ולחוות את הסביבה המשותפת.