May 8, 2011 – In Response to the Israeli Government promotion of Dead Sea 7 World Wonders (Hebrew)

8.5.2011

בעקבות אישור הממשלה להקציב 9 מליון ₪ לקידום בחירת ים המלח כאחד משבעת פלאי תבל:

גדעון ברומברג, מנכ”ל ידידי כדור הארץ מזה”ת:

“להחלטה יש ניחוח של פופוליזם –

זרוע אחת מקדמת את ים המלח, והשנייה פוגעת בו”

“על הממשלה להתחייב לשמור על ים המלח – כולל קציר מלח וחיוב המפעלים בעלויות”

בעקבות אישור הממשלה היום (ראשון, 8.5) להקציב 9 מליון ₪ לקידום בחירת ים המלח כאחד משבעת פלאי עולם, מוסר גדעון ברומברג, מנכ”ל ישראלי בארגון ידידי כדור הארץ המזה”ת:

“אנו מברכים על ההחלטה לקדם את בחירתו של ים המלח כאחד משבעת פלאי תבל, שתקדם את המודעות אליו. אולם, ללא מחויבות לשמור על משאב הטבע החשוב הזה, יש להחלטה ניחוח של פופוליזם וטיוח ירוק (גרינווש), יחד עם התעלמות מההיבטים הסביבתיים של העלייה הצפויה בהיקף התיירות. בעוד הממשלה מקדמת את שיווקו העולמי של ים המלח, זרועות הממשלה האחרות אינן דואגות לשימורו ואף נוקטות בצעדים שיפגעו בו.”

“מדינת ישראל ממשיכה לייבש את הירדן הדרומי – מקור המים של ים המלח – והיא אחראית ל- 50% מלקיחת המים בו” אמר ברומברג. “כמו כן, ההחלטה הצודקת והסביבתית על התמודדות עם עליית המפלס בחלקו הדרומי של ים המלח מתעכבת. יחד עם קידומו השיווקי של ים המלח, על הממשלה להתחייב לשמור על ים המלח – כולל קציר מלח וחיוב המפעלים בעלויות, לפי עקרון ‘המזהם משלם’. בנוסף, על הממשלה להתנגד נחרצות להקמתה של בריכה מס’ 6 אותם מקדמים המפעלים, ולבחון היטב את ההשלכות הסביבתיות של תעלת הימים בטרם תאושר.”

למידע נוסף:

הילה אלוני 054-2457-680

או

דנה פדרמן 054-2457-684