חינוך ונוער

פרויקט מים ושכנות טובה שם לו למטרה להעלות מודעות לבעיות מים משותפות בין ישראלים, פלסטינים וירדנים ולשפר את מציאות המים באזור. ברמת הנוער, הפרויקט משתמש בבעיות המים חוצות הגבולות כפלטפורמה למפגש ויצירת אינטראקציה חיובית בין בני נוער באזור

[לפרסומים הקשורים לפרויקט זה לחצו כאן]

EcoPeace

המסר

מסר הארגון מבוסס על ארבע עקרונות בסוגיות המים חוצי הגבולות:

  1. מים הם משאב טבעי ונייד: המים זורמים מעל ומתחת לגבולות פוליטים.
  2. הזכות למים ותברואה הינן זכויות אדם בסיסיות ולא מוצר.
  3. חיוני לשמור על משאבי המים והמערכת האקולוגית.
  4. סכסוכים בנושא מים צריכים להפתר בדרכי שלום באמצעות גישור בין הצדדים המעורבים.

רציונאל

בני נוער נמצאים בתקופת עיצוב הזהות ומציאת מקומם בקבוצות שייכות שונות. למידה חוויתית בנושאי סביבה אזוריים חושפת אותם להרגשת שיכות נוספת ומאפשרת הכרה של הסביבה באגן שלהם ומורכבותה. חיזוק הקשר והחשיפה למורכבות הסביבתית באגני המים מעודדים את בני הנוער לשאול שאלות, לבחון קשרים ולקדם חשיבה ביקורתית על מה שנחשב למובן מאליו, נורמטיבי ובלתי ניתן לשינוי. רכיב חשוב בתהליך החינוכי הינו הצגת האתגרים המרכזיים כהזדמנויות לשיפור ושינוי, הזדמנויות ליצירת שיח ואינטרקציות ואמצעי לקיום שיתופי פעולה עם קהילות שכנות המתמודדות עם בעיות זהות מעבר לגבול. לא, התהליך אינו קל. הוא רצוף מכשולים ומשוכות תרבותיות ופוליטיות, אך רכישת ידע והגברת המודעות יחד עם חוויה אישית ונסיון מעשי מפתח יכולות אקטיביזם בבני הנוער.

לחצו כאן לצפייה בנייר המדיניות בדבר חינוך סביבה של אקופיס (אנגלית, עברית, ערבית) המפרט את גישתנו בתחום החינוך הסביבתי האזורי.

 

EcoPeace’s 'Good Water Neighbors' project is supported by the Swedish International Development Agency (SIDA) and USAID West Bank/Gaza CMM