בתקשורת

 

לרשימת הכתבות (בשפות שונות) שנכתבו על העבודה של אקופיס בנושא מים ושלום עברו לאתר באנגלית