משבר המים והסניטציה בעזה

משבר המים והסניטציה בעזה וההשפעות שלהם על יציבות אזורית

 [לפרסומים הקשורים לפרויקט זה לחצו כאן]

gaza sewage entering the Sea

אקוויפר החוף המספק 95% מן המים ברצועת עזה נמצא במצב חמור של שימוש יתר, השימוש האינטנסיבי באקוויפר מוערך בקצב הגדול פי שלוש מן היכולת הטבעית שלו להתחדש. כתוצאה משימוש היתר, מי ים חודרים אל האקוויפר ומעלים את המליחות בו לרמה הגבוהה פי כמה מההנחיות המקסימליות של ארגון הבריאות העולמי למי שתייה בטוחים. בנוסף, האקוויפר מזוהם כתוצאה מהחוסר היכולת לטפל בשפכים גולמיים של 1.8 מיליון תושבים – המובילים לכמות גבוהה של חנקון במימיו.

תושבי עזה מפתחים תלות גוברת במתקני התפלה קטנים אשר אכן מפחיתים את רמת המליחות במים, אך אינם מסייעים באופן מספק לטיפול בזיהומים השונים. המים נמכרים על ידי אנשים פרטיים למטרות שתייה ובישול ללא פיקוח של הרשויות בכלל, ואנשי מחלקת הבריאות בפרט.

המשמעויות של משבר תברואתי בעזה מרחיקות לכת ועלולות להשפיע על היציבות באזור כולו. כ-90,000 קוב ביוב גולמי מוזרמים אל הים התיכון מדי ים, זרמים ימיים נושאים את הביוב הגולמי מחופי עזה לחופי ישראל. כתוצאה ממצב התברואה בעזה, התפרצות של מחלות ומגפות הן רק שאלה של זמן. כפי שגבולות לא עצרו את שטף הפליטים הסורים לאירופה, כך גם אנשים מיואשים מעזה יעזו לקחת סיכונים אם יידחקו לפינה. דו״ח של האו״ם ללא שינויים מרחיקי לכת, עזה תהיה ״לא ראויה למגורי אדם״ עד שנת 2020, חלקים נרחבים מהדו״ח עסקו במצב המים והאנרגיה ברצועה. התדרדרות המצב בעזה תשפיע לא רק על האוכלוסייה הפלסטינית, אלא על אזור כולו.

לישראל יש אינטרס ברור בשיתוף פעולה נרחב עם הרשות הפלסטינית ועם הקהילה הבינלאומית על מנת להקל על המצב הקיים בעזה. לשם כך נדרשים הצעדים הבאים:

  • יש להכפיל את הכמות המים שישראל מוכרת לעזה מ- 10 מיליון קוב ל- 20 מילון קוב: במרץ 2015 התחייבה ממשלת ישראל להכפיל את הכמות המים הנמכרים לעזה מ-5 ל-10 מיליון קוב. כרגע היכולת של הצינורות העוברים מישראל לעזה הם כ-20 מיליון קוב מים. המים המיובאים, אם יעורבבו עם מי תהום יכולים לספק 40 מיליון קוב מים שמישים.
  • לעזור בבניית מאגר מים חדש ותיקון התשתית הקיימת: רק 8 מיליון קוב מים מתוך ה-10 מיליון אליו התחייבה ישראל כרגע מועברים לעזה בגלל חוסר היכולת לאגור את המים בצורה יעילה. תוספת של 12 מיליון קוב מים ליכולת האגירה של עזה (ויכולת כוללת של 20 מלמ״ק) חיוניים, בנוסף לשיפור מידי של התשתיות הקיימות, אשר כרגע מאבדות עד כ-50% מהמים המועברים בהן. הבנק הגרמני לפיתוח כרגע משלים את המימון של מאגר המים אל מאנטר בעיר עזה. התורמים שוקלים להרחיב את המימון אם ישראל אכן תספק עוד מים לרצועה.
  • יש להגדיל את אספקת החשמל למטרות של אספקת מים ושירותים תברואתיים: ביוני 2016 ישראל אישרה את ההספקה של 6 מיליון וואט נוספים לעזה, על מנת לספק חשמל למתקן טיפול שפכים חדש אשר מומן על ידי הבנק עולמי בצפון הרצועה. אולם, מצב תשתית החשמל בעזה אינו מאפשר הספקה סדירה של חשמל למתקן השפכים. מבלי התקנה של קו חשמל ייעודי מישראל לעזה לא ניתן להבטיח אספקת חשמל סדירה למתקן. עם זאת, התקת קו חשמל ייעודי הינו רק פתרון זמני ואינו יכול לפתור את בעיית החשמל הנרחבת.

בטווח הארוך, יש צורך בקו חשמל היכול לשאת 100 מיליון וואט (אשר כבר מתוכנן כ קו 161) וצינור גז מישראל הישר לתחנת הכוח של עזה ולמתקן ההתפלה המתוכנן, אשר יפיק כ-55 מיליון קוב מים מותפלים.