מעורבות קהילתית

פרויקט מים ושכנות טובה נוסד ב-2001 כדי להעלות מודעות למציאות המים של ישראלים, פלסטינים וירדנים וליצור רצון פוליטי לשיתוף פעולה חוצה גבולות בנושאי מים וסניטציה. למרות הקונפליקט המתמשך, כתוצאה מהפרויקט נראה שיפור משמעותי בתחום המים מתוך בנייה של אמון והבנה שהובילו לפתרון משותף של בעיות ובניית שלום בין קהילות

[לפרסומים הקשורים לפרויקט זה לחץ כאן]

Kishon River joint tour

מתודולוגית פרויקט מים ושכנות טובה היא יחודית ומבוססת על זיהוי קהילות חוצות גבולות ושימוש בתלות ההדדית שלהן במקורות המים כבסיס ליצירת דיאלוג ושיתוף פעולה לניהול בר קיימא של משאבי המים.

במסגרת הפרויקט צוותו קהילות שכנות משני צידי הגבול/החלוקה הפוליטית במטרה לעבוד על סוגיות הנוגעות למים המשותפים. בשלב הראשון של הפרויקט נבחרו 11 קהילות ישראליות, פלסטיניות וירדניות להשתתף. בשלב השני התרחב הפרויקט וגדל מ-11 קהילות ל- 17. בהמשך התבצעה הרחבה נוספת של הפרויקט וכעת הוא כולל 28 קהילות התומכות במאמצי אקופיס בכל המים המשותפים באזור; ים המלח, נהר הירדן, אקוויפר ההר והחוף.

לאחרונה הורחב הפרויקט מהסתכלות ממוקדת ב-28 קהילות החולקות משאבי מים למודל הפונה לאגני מים חוצי גבולות. בשלב הנוכחי, הארגון מחויב להרחיב את העשיה ולכלול בתוכנית קהילות נוספות באזור, להעצים נשים ובנות ולערבן בשיח ובקבלת ההחלטות בתחומי ניהול מים ולהשתמש בהצלחת הפרויקט לשינוי תפיסתי שיביא לשינויים מוסדיים ופוליטיים רחבים.

רקע

על אף שיתוף הפעולה החלקי בין הממשלות באזור בתחומי הקצאת מים, עוד לא הושג ניהול בר קיימא של משאבי המים האזוריים כחלק מתהליך השלום. המחסור בטיפול שפכים, שאיבת יתר מאקוויפרים, הסטת זרימה מנחלים וקושי בישום מדיניות לניהול הביקוש למים מאיימים על משאבי המים הדלים. נסיבות אלו מציבות סיכונים בריאותיים וסביבתיים לקהילות ויכולות להוות גורם משמעותי למתח וזיהום חוצי גבולות. יוזמי הפרויקט עומדים בראש לוקליזציה של סוגיות המים הבעייתיות דרך מיקוד פעילות הפרויקט ברמה הקהילתית וטיפוח קשרי קהילות חוצי גבולות שנחוצים לפתירת בעיות מים משותפות.

הפרויקט פעיל ברמת הקהילה והעירייה. בכל קהילה, קיים צוות מקומי שפועל עם "נאמני מים" ופעילים מבוגרים להעלאת מודעות למצב המים באזורם, בקהילות השכנות והתלות ההדדית בינן המחייבת פתרונות משותפים לבעיות משותפות. הניסיון שנצבר דרך מימד זה בפרויקט מים ושכנות טובה מראה כי זיהוי האנשים שרוצים לקדם סוגיות סביבתיות הוא חיוני בגיוס התמיכה מעיריות וראשי ערים ומעודד שינוי במדיניות העירונית.

במסגרת התוכנית יצרה אקופיס קשרים קרובים עם ראשי ערים שהפכו לתומכים בשיתופי פעולה חוצי גבולות בנושאי מים, תוך הכרה שהעבודה המשותפת עם הקהילות השכנות מעבר לגבול תשרת בצורה מייטבית את האינטרס של הבוחרים שלהם.

לאחר שהארגון זכה באמון התושבים, עובדי העירייה וראשיה בכוונת הארגון להביא לשינוי בשטח: צוות הארגון פועל עם עיריות הקהילות השכנות לפתח פתרונות משותפים לבעיות ניהול המים ולמנף את הכספים הנדרשים להטמעתם. בין הדוגמאות העדכניות לכך כוללות הקמת צנרת ביוב לקהילה הפלסטינית בבאקה אל שרקיה וחיבורה לצנרת של באקה אל גרבייה הישראלית, כך שהשפכים הפלסטינים מועברים ומטופלים כיום בצד הישראלי ולא מזהמים את נחל חדרה/ אבו נאר הסמוך; הקמת חוות מודל בקהילת הירדנית דרום גור, בה עובדים יחד חקלאים מקומיים וישראלים ממועצה אזורית תמר במטרה לשפר את שיטות החקלאות המקומית, להגדיל את הפרודוקטיביות ולפתור את בעיית הזבובים שמתרחשת בעקבות שימוש בדשנים שאינם קומפוסט.

 

EcoPeace’s ‘Good Water Neighbors’ project is supported by the Swedish International Development Agency (SIDA) and USAID West Bank/Gaza CMM