מרכזים אקולוגים

אקופיס הקים שלושה מרכזים אקולוגים. אלו פרויקטים קהילתיים חשובים שנועדו  לשמר מגוון ביולוגי וכן לשמש ככלי לחינוך סביבתי. הם מקומות שנוער מקומי, מהאזור ומהעולם בנוסף לתיירים יכולים להפגש וללמוד על הסביבה המשותפת

[לפרסומים הקשורים לפרויקט זה לחץ כאן]

ecofacility_dome

מתוך ההבנה כי יש צורך לא רק לחנך ולעורר מודעות אלא להציג מודל של פיתוח בר קיימא, אקופיס הקים שלושה פארקים אקולוגים בעמק הירדן שמטרתם:

  1. הצגת מודל כיצד ניתן להגן על בקעת הירדן ולשמר את בתי הגידול הקיימים בו.
  2. הפארק מספק מקום לחינוך סביבתי והרחבת הידע והעניין בסביבה ברמה המקומית, אזורית ובינלאומית.
  3. שיפור רווחתם הרוחנית, נפשית וגופנית של תושבי האזור ומבקריו.
  4. קידום יוזמות תיירות אקולוגית ברת קיימא.

 

עד כה הוקמו בהצלחה שלושה פארקים אקולוגים:

  • פארק שרהאביל בין חסן בירדן, היא יוזמה שמטרתה היא לבסס מודל לשימור בתי הגידול בבקעת הירדן להם חשיבות אקולוגית. הפארק האקולוגי משמש כמעין מערכת תמיכה לקידום מפגש בין קהילות ומוטבים של בקעת הירדן בצורה המכבדת את הסביבה הטבעית ואת המורשת התרבותית באזור.
  • המרכז האקולוגי בעין גדי בישראל, המשמש כגן חיות ומרכז ללימודי סביבה, מדגים שימוש בטכנולוגיה ירוקה כשימוש בפנלים סולרים לבישול, מערכות מים אפורים, בנייה מבוץ ושימוש בקומפוסט. הפארק נחשב כהרחבה ל-'שביל השכנים' המספק שטח פתוח לקהילה.
  • המרכז האקולוגי עוג'ה ברשות הפלסטינית, מהווה מוקד לקידום מודעות סביבתית וחשיבות בקעת הירדן בעזרת לימוד סטודנטים ומבקרים בנושאי גאולוגיה, החי והצומח, מקורות המים והמורשת התרבותית של ואדי עוג'ה ובקעת הירדן.

הרעיון בבסיס הפארקים האקולוגים פותח על סמך תוכניות מצליחות שפותחו לפרויקטים קודמים כגון מים ושכנות טובה. פרויקט מים ושכנות טובה משתמש בשבילי הליכה הנקראים שבילי שכנים לשם העלאת מודעות ציבורית לבעיות מים וסביבה משותפות לקהילות, לעודד שיתוף פעולה חוצה גבולות לפתירת אותן בעיות ולפתח את הפוטנציאל לתיירות אקולוגית.

הפארקים האקולוגים מבטיחים קיימות באמצעות שילוב עקרונות של פיתוח בר קיימא במדיניות המדינה ותוכניותיה, היפוך תהליך אובדן המשאבים הסביבתיים והפחתת האובדן של המגוון הביולוגי.