דף זה כולל פרסומים של אקופיס לגבי ים המלח המסודרים בסדר הבא:

1. תעלת הימים- מחקרים והערות לבנק העולמי

2. מסמכים רעיוניים ועלונים

3. דו"חות נוספים

 

1. תעלת הימים

EcoPeace Comments on the Red Dead Canal 2013

הערות של אקופיס לשימועים הציבוריים של הבנק העולמי לגבי תעלת הימים, פברואר 2013

הערות אלו התבססו על 14 דו"חות קודמים והערות שפורסמו והוגשו על ידי אקופיס.

לחצו כאן להערות בעברית

לחצו כאן לעמוד אחד עם הנקודות העיקריות באנגלית

לחצו כאן לעמוד אחד של הנקודות העיקריות בעברית

EcoPeace comments to Red Dead Canal 2011

החששות של אקופיס לגבי תחומי הסמכות של הבנק העולמי כלפי פרויקט תעלת הימים, אוקטובר 2011

חששות חדשים שהועלו על ידי אקופיס לאור התפתחויות אחרונות לגבי מחקר ההתכנות של פרויקט תעלת הימים, כולל חוסר שקיפות בתהליכי השימוע, ספקות לגבי יועצי הפרויקט העצמאיים, תקופת הביקורת שקוצרה, שינוי הנסיבות באזור והעלות האדירה של קידום הפרויקט.

EcoPeace Comments to Red Dead Canal 2010

הערות של אקופיס לשימועים הציבוריים של הבנק העולמי, יוני 2010

הערות אלה הוגשו על ידי אקופיס לבנק העולמי כתמיכה במאמציהם להציל את ים המלח על ידי פיתוח בר קיימא. הערות אלה משקפות את החששות הלגיטימיות של החברה האזרחית שעל כל חקירה שמתבצעת להיות מקיפה ועצמאית ובדגש על עקרונות של פיתוח בר קיימא. 

EcoPeace comments on Red Dead Canal 2008

הערות של אקופיס לועידת השרים האירופאית-ים תיכונית על מים, דצמבר 2008

הערות אלה הוגשו על ידי אקופיס בזמן ועידת השרים האירופאית-ים תיכונית על מים שנערכה בים המלח, ירדן, בדצמבר 2008.

הערות אלה חוזרות על החששות הלגיטימיים של החברה האזרחית ומדגישות שעל כל חקירה שמתבצעת להיות מקיפה ועצמאית ובדגש על עקרונות של פיתוח בר קיימא.

EcoPeace comments on Red Dead Canal July 2008

הערות אקופיס לשימועים הציבוריים של הבנק העולמי, יולי 2008

הערות אלה הוגשו על ידי אקופיס לבנק העולמי ושלוש הממשלות המשתתפות של ירדן, ישראל והרשות הפלסטינית כתמיכה במאמציהן להציל את ים המלח ולקדם פיתוח בר קיימא.

הערות אלה חוזרות על החששות הלגיטימיים של החברה האזרחית ומדגישות שעל כל חקירה שמתבצעת להיות מקיפה ועצמאית ובדגש על עקרונות של פיתוח בר קיימא.

EcoPece comments on Red Dead Canal Hebrew 2007

דו"ח אקופיס על תעלת הימים- סיכום (עברית)- אוגוסט 2007

הדו"ח מסכם את דרישות אקופיס מהבנק העולמי בנוגע לתעלת הימים המתוכננת.

הדו"ח הופץ לארגונים אחרים, בעלי עניין, אקדמיה ואזרחים בהכנה לשימוע של הבנק העולמי בישראל שהתבצע באוגוסט, 2007.

EcoPeace comments on Red Dead Canal 2007

הערות של אקופיס המזרח התיכון, אוגוסט 2007

הערות אלה הוגשו על ידי אקופיס לבנק העולמי ושלוש הממשלות המשתתפות של ירדן, ישראל והרשות הפלסטינית כתמיכה במאמציהן להציל את ים המלח ולקדם פיתוח בר קיימא.

הערות אלה מבוססות על הערות שנכתבו ללא בקשה מוקדמת לטיוטות מוקדמות של תחום הסמכות (ToR) והדו"ח שלנו ממאי 2007 ומשקפות את החששות הלגיטימיים של החברה האזרחית ומדגישות שעל כל חקירה שמתבצעת להיות מקיפה ועצמאית ובדגש על עקרונות של פיתוח בר קיימא.

EcoPeace Study on Red Dead Canal

דו"ח אקופיס על תעלת הימים המוצעת

מסמך זה סוק את הדו"חות שהופקו על ידי GSI, RSS ו-WEDO (ראו מטה) ומדדיש את הסוגיות העיקריות לדאגה של אקופיס בנוגע לארבע הסוגיות שנחקרו.

מסמך זה מפרט את ההצדקה לבחון את אלטרנטיבת נהר הירדן ומדוע הדרתו מתחום הסמכות (ToR) יכול להוות הפרה של הנחיות הבנק העולמי.

לחצו כאן לתקציר בעברית של הדו"ח

Geological Survey of Israel Study on Red Dead Canal Geo Environment

תעלת הימים- מחקר סביבתי גיאולוגי

דו"ח זה מטפל בסוגיות כגון רגישות של אזור הערבה לדליפות חוזרות ו/או שפיכה מקרית של מי ים מתעלת הימים; סכנה פוטנציאלית מהתעלה כתוצאה משטפונות שתחילתם באגן ההקוות של הערבה והיבטים שונים הקשורים לפעילות הטקטונית באזור.

RSS Marine Study on Red Dead Canal

מחקר הסביבה הימית

החברה המדעית המלכותית של ירדן מציגה את הדו"ח האחרון שלה ומתארת את המאפיינים הפיזיים, ביולוגים וכימים וכן מאפיינים של האתר המוצע לפרויקט תעלת הימים, הממוקדם בקצה הצפוני של מפרץ עקבה.

Geological Survey of Israel Multi-component Chemistry model of Red Dead Canal

מודל כימי של ים המלח הבוחן מרכיבים שונים

דו"ח זה מסכם רבים מהסקרים הגיאולוגים של פעילות ישראל במהלך השנתיים האחרונות ביחד עם תעלת הימים. כפי שמפורט בדו"ח, היחודיות של ים המלח מעמידה מספר אתגרים ובעיות מעשיות ומדעיות.

Royal Scientific Society study on Red Dead Canal

מחקר חברתי-כלכלי על תעלת הימים

החברה המדעית המלכותית של ירדן לפי בקשת אקופיס חקרה והעריכה את הסוגיות החברות-כלכליות ארוכות הטווח הקשורות לתעלת הימים המוצעת.

מחקר זה שואף לנתח ולצפות את ההשפעות ארוכות הטווח של פרויקט תעלת הימים על הפעילות הכלכלית והחברתית בדגש על פרויקטים תעשייתים, שירותי תיירות והקהילות השונות ברחבי ואדי ערבה, ים המלח ומפרץ עקבה (החלק הצפוני)

WEDO study on Red Dead Canal

מחקר חברתי-כלכלי של ישראל והרשות הפלסטינית

דו"ח זה עוסק במרכיב החברתי-כלכלי ביחס לתעלת ים המלח המוצעת שבוצע על ידי ארגון הפיתול של סביבה ומים (WEDO).

קבוצת היעד של מחקר זה משתרעת לאורך צדו המערבי של בקעת ים המלח (מצפון ים המלח ועד לחלק הצפוני של מפרץ עקבה) ונעשתה בעיקר באמצעות שאלונים.

EcoPeace Comments to ToR of Red Dead Canal

הערות לתחום הסמכות של הבנק העולמי בפרויקט תעלת הימים, מאי 2004

הערות אלה הוגשו על ידי אקופיס לבנק העולמי ושלוש הממשלות המשתתפות של ירדן, ישראל והרשות הפלסטינית כתמיכה במאמציהן להציל את ים המלח ולקדם פיתוח בר קיימא.

ההערות, למרות שנעשו ללא בקשה מוקדמת, משקפות את החששות הלגיטימיים של החברה האזרחית שעל על חקירה שמתבצעת להיותת מקיפה ועצמאית.

EcoPaece comments to the ToR of Red Dead Canal

הערות לתחום הסמכות של הבנק העולמי בפרויקט תעלת הימים, מאי 2003

אקופיס ביקר את תחום הסמכות של הבנק העולמי וטען כי העיסוק המרכזי צריך להיות חקר הקידום של פיתוח בר קיימא סביב ים המלח ולכן זה גם צריך להיות המיקוד תחום הסמכות של הבנק העולמי. זה יהיה שיקוף טוב יותר של שלושת הצדדים המרכזיים.

2. מסמכים רעיוניים וחוברות על ים המלח

Let the Dead Sea Live

תנו לים המלח לחיות

מסמך קונספט לאגן ים המלח כשמורה ביוספרית ואתר מורשת עולמי.

מסמך זה הוצג לציבור ולמקבלי החלטות באזור ובעולם על מנת לקבל תמיכה לקדם את הרעיונות בקרב הרשויות בישראל, פלסטין וירדן ולרשום את אגן ים המלח כשמורה ביוספרית עם אונסק"ו.

Southern Dead Sea Border crossing

מעבר גבול ים המלח הדרומי

חציית הגבול בין ישראל וירדן מוגבלת כיום למעבר נהר הירדן ויצחק רבין (ערבה), 200 קילומטרים לכל כיוון מהקהילות מועצה אזורית תמר וגור הדרומית. על מנת ליצור הזדמנויות פרנסה וקידום פיתוח בר קיימא בדרום ים המלח,נדרש מעבר גבול חדש ברוח הסכם השלום בין ישראל וירדן.

Let the Dead Sea Live brochure

תנו לים המלח לחיות

חוברת זו מתארת את נפלאות ים המלח, ההדרדרות הסביבתית של הים, והצעות לנקיטת פעולה.

Dead Sea No Other Like It Brochure

ים המלח – אין עוד מלבדו (בעברית)

עלון זו פותח בנאמני מים של המועצה האזורית תמר. הוא מתאר את האיכויות הייחודיות של ים המלח ומשווה את החלופות השונות שמוצעות להצילו.

3. דו"חות נוספים

Dead Sea photo Philip Reynaers

הערכת השווי הכלכלי של הצלת ים המלח

מחקר זה בוחן את הערך הכלכלי הלא-שיווקי של שימור של אגן ים המלח, באמצעות מחקרי העדפה מוצהרות ומתגלים. תוצאות המחקר מצביעות על כך שכל שלוש האוכלוסיות המקומיות מוכנות לשלם כדי לשמר את המורשת התרבותית וסביבתית של האזור.
Dead Sea Study on advancing conservation

קידום שימור ופיתוח בר קיימא

חלק ראשון: ניתוח כלכלי של שימושי מים שונים המשפיע על אגן ים המלח

חלק שני: ניהול בר קיימא של משאבי מים באגן ים המלח – ניתוח השוואתי עם ניסיון מצפון אמריקה