פרסומים אלה עוסקים בפרויקט המים ואנרגיה של אקופיס וכן בנושא שינוי האקלים.

Green Blue Deal

דוח זה מבקש ליידע את קובעי המדיניות הישראלים, הירדניים והפלסטינים ולהעשיר את הבנתם של השחקנים הבינלאומיים, בבואם להתמודד עם האתגרים שמציבים שינויי האקלים באזורנו.
הערכת הכותבים היא שה-Green Blue Deal for the Middle East נותן דגש נוסף על החשיבות המיוחדת של סוגיית המחסור במים באזור ומציע  גישה מדינית מעשית ויעילה לאתגר הדחוף, שיכולה לשמש גם כבסיס להתמודדות עם מניעי הסכסוכים באזור, לקידום פתרון "שתי המדינות" המבוסס על גבולות 1967, ולבניית אמון ושיתוף פעולה אזורי.

ברית אזורית בנושא מים ואנרגיה- מחקר מקדים להתכנות

מחקר ראשוני הבוחן התכנות של חילופי מים ואנרגיה בין ישראל, הרשות הפלסטינית וירדן מעיד כי מדובר ברעיון הניתן לביצוע ברמה הטכנית ומציע באופן פוטנציאלי הטבות כלכליות, סביבתיות וגאו-פוליטיות לכל הצדדים.

ברית אזורית בנושא מים ואנרגיה

עבודה זאת חוקרת את הרציונאל ביצירת קהילת מים-אנרגיה מתחדשת המבוססת על תלות הדדית בין ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית, שבה יופקו מים מותפלים בחופים הפלסטינים והישראלים וצרכי החשמל יענו על השקעות נרחבות באנרגיה סולארית מתחדשת במדבריות המזרחיים של ירדן.

Climate change guide

שינוי אקלים: אוגדן מידע למקבלי החלטות (בעברית)

אוגדן המידע מיועד בעיקר למקבלי החלטות ולתקשורת בישראל. האוגדן מכיל מידע פשוט וקל לשימוש על שינוי האקלים, מידע מדעי, השפעות שונות, התהליך הרלוונטי שמתנהל באו"ם, יוזמות אחרות מכל רחבי העולם ופעולות שננקטו עד כה בישראל.

משמאל מופיע האוגדן המעודכן לשנת 2010

ניתן לעיין בפרקים נפרדים של האוגדן בעברית (מעודכן 2010) ובאנגלית (2009) כדלקמן:

מכתב פתיחה (באנגלית)

תוכן עניינים (אנגלית)

פרק 1 – מבוא (עברית) / (אנגלית)

פרק 2 – בסיס מדעי (עברית) / (אנגלית)

פרק 3 – השפעות (עברית) / (אנגלית)

פרק 4 – תהליך באו"ם (עברית) / (אנגלית)

פרק 5 – יוזמות אחרות (עברית) / (אנגלית)

פרק 6 – מודלים מרחבי העולם (עברית) / (אנגלית)

פרק 7 – פעולותיה של ישראל (עברית) / (אנגלית)

פרק 7 – פעולות הפלסטיניות (אנגלית)

Paths to Sustainability Coalition on climate change

ישראל ומשבר האקלים; סיכונים והזדמנויות כלכליות

מסמך מדיניות שהוכן ע"י קואליצית "דרכים לקיימות": הארגונים הסביבתיים בישראל קוראים לממשלת ישראל לקבוע יעדים לאומיים ברורים להפחתת פליטות גזי חממה, כחלק מתכנית אקלים מקיפה, על מנת להתמודד ביסודיות עם ההשפעות הצפויות ממשבר האקלים, ולהקצות את המשאבים הדרושים לביצועו.

תקציר מנהלים באנגלית

ראה פרק 6 על מים, שנכתב על ידי אקופיס

Climate change and energy insecurity Felix Dodds

משבר האקלים- איום חדש לבטחון במזרח התיכון

פרסום זה עוסק באופי המגוון של שינוי האקלים, שבו כל אלמנט משפיע על האחרים, בדומה לסביבה עצמה. כל פרק בוחן את שינוי האקלים ואת אי היציבות בנושא אנרגיה מזוית שונה, מאפשריות להפקת אנרגיה, שינויים כלכליים, סוגיות מגוון ביולוגי ועוד. אקופיס תרם פרק על האיומים של משבר האקלים על המזרח התיכון.

climate change threat to middle east security

שינוי אקלים – איום חדש לביטחון במזרח התיכון

המזרח התיכון הוא אחד האזורים עם מצוקת המים הקשה ביותר בעולם. שינוי האקלים צפוי לגרום לעליית פני הים,עלייה בכמות אירועי מזג אוויר קיצוניים כגון בצורות ושיטפונות ופחות משקעים. מצב כזה יגביר את מצוקת המים באזור.

ממשלות, קובעי מדיניות והציבור הרחב, באמצעות התקשורת, חייבים להבין שמשבר האקלים הוא  איום חדש ואמיתי למזרח התיכון עם השלכות סביבתיות, כלכליות, פוליטיות ובטחוניות.