פרסומים אלה עוסקים בעבודת אקופיס לקדם חלוקה וניהול הוגנים של משאבי המים באזור, במיוחד בין ישראלים ופלסטינים.

הערכת סיכוני בריאות לאוכלוסיית ישראל בעקבות המשבר הסניטרי בעזה

תשתיות החשמל, המים והסניטציה ברצועת עזה עומדות בפני קריסה שתפגע בבריאות הציבור של תושבי עזה וגם תשפיע בדרכים רבות
על הבריאות האוכלוסיה בישראל ובעיקר על תושבי העוטף.

בדו"ח זה מוצגים ממצאים עיקריים מתוך הערכת סיכונים במטרה לאמוד את ההשפעות הבריאותיות על תושבי מדינת ישראל
כתוצאה מזיהום מקורות מים, זיהום אוויר, התפשטות מחלות זיהומיות ופגיעה בבריאות הנפש.

ראה לינק לדוח המלא

דוח על מצב אגן ההיקוות חברון-הבשור-ואדי עזה

מחקר זה בחן את המצב הנוכחי של אגן ההיקוות חברון-נגב-עזה. במטרה לאפיין את האתגרים
והסיכונים באגן היקוות זה, שמקורו בדרום הר חברון בגדה המערבית, המשכו במערב הנגב, ומימיו
מתנקזים לים התיכון דרך רצועת עזה. האגן משתרע על פני 500,3 קמ"ר, לאורכו מתגוררים מאות
אלפי תושבים והוא מהווה מקור משמעותי של פני קרקע ומי תהום לשימוש אנושי, חקלאי ותעשייתי.
במסגרת המחקר מתוארים הסיכונים לביטחון המים, לבריאות הציבור והסביבה, בתוך ההקשר של
השפעת המגדר, דהיינו, השפעת מצב תשתיות המים על נשים וגברים באגן ההיקוות.

ראה לינק לדוח המלא

 המשבר ברצועת עזה: פתרון אפשרי

במהלך שנת 2017, המכון למחקרי בטחון לאומי (INSS) ערך מחקר הבוחן את המצב ברצועת עזה ומתמקד בתנאים פוליטים, כלכליים, תשתיתיים ובטחוניים כולל ההשפעה המצטברת שלהם והשלכותיהם לטווח הקצר והרחוק. המאמרים הנכללים בכרך זה מציעים מסקנות ברורות אשר בנפרד ויחדיו מעידות כי צעדים לשיקום רצועת עזה הם קריטים ודחופים.

אקופיס תרמו שני פרקים לדו"ח זה:

משבר המים והחשמל בעזה: תמונת מצב 2017

משבר המים והסניטציה בעזה: השלכות לבריאות הציבור

 דיפלומטיית המים של ישראל וסוגיות בטחון לאומיות

 מחקר זה דן בבטחון מים ודיפלומטיית מים, מתאר את מצב בטחון המים בישראל, ירדן והרשות הפלסטינית ומציג סדרת המלצות למקבלי ההחלטות שמטרתן לקדם את הבטחון המים של ישראלים ופלסטינים ולטפל בבעיות בטחוניות משותפות.

 בטחון מים- אתגרים והזדמנויות לשיתוף פעולה במזרח התיכון

ישנה התעניינות גוברת בבטחון מים בשנים האחרונות. ישנן הגדרות שונות בספרות האקדמית ובמדיניות ואלו מעוררות דיון על הגישות השונות והמסגור השונה של בטחון מים. הגדרות אלה נוטות להדגיש סוגיות של גישה וכמות מים אבל לאחרונה הורחבו לאיכות מים, בריאות האדם וסכנות סביבתיות.

עזה על הקצה: משבר המים והחשמל בעזה

רצועת עזה נמצאת במשבר הומניטארי קשה עם השלכות פוטנציאליות הרסניות. מחסור במים נקיים לשימוש ביתי ותנאי סניטציה ירודים מהווים סכנה חמורה לבריאות הציבור של שני מיליון האנשים החיים ברצועת עזה.

Ecopeace and INSS on the Gaza Water Crisis 2014

משבר המים, סנטציה ואנרגיה בעזה

דו"ח זה הושלם ימים לפני סבב לחימה נוסף בין ישראל והחמאס והובא לבעלי עניין מישראל, הרשות הפלסטינית והעולם כטיוטה. כעת, הדו"ח מעודכן עם הקדמה הכוללת את ההשלכות וההמלצות לאמצעים המיידים שיש לנקוט לאחר הלחימה, אם הפסקת האש תמשך ויתקדם המשא ומתן להסכם יציב יותר.

Model Water Agreement Israelis and Palestinians

מודל להסכם מים בין ישראל ופלסטין – מעודכן

דו"ח זה, "הסכם לשיתוף מים בין ישראלים לפלסטינים", מציע ניהול משותף של המים המשותפים לישראליים ולפלסטינים. הרעיון שעומד מאחורי ההצעה הוא גישה מודרנית לניהול מים שזורמים לאורך, לרוחב ומתחת לגבול מדינה – גישה "פוסט מודרנית".

גרסה זו עודכנה וכוללת כעת מידע נוסף, חומרי הסברה, והפניות לספרות. בנוסף, הגרסה המתוקנת מגיבה ישירות לביקורות שהתקבלו, מציגה שלושה מקרי חקר ומציעה צעדים ספציפיים שניתן לנקוט כדי לממש את ההצעה בחקיקה על ידי שתי הממשלות.

Model Water Agreement 2010

מודל להסכם מים בין ישראל ופלסטין

מודל זה, בשונה מהסכם אוסלו, מבוסס על הסכם דינמי בין הצדדים ומציע אלטרנטיבה להסכם "הזמני" משנת 1995.

המודל מציג מבנה מוסדי עם ארבעה גופים קריטיים כדי ליישם את העקרונות לניהול משותף, שבו שני גופים מרכזיים מובילים את התהליך:"ועדת מים בילטראלית" ו-"מועצת גישור מים".

עקרונות של ניהול משותף כוללים: ניהול מים יעיל כלכלית, ניהול מים הוגן מבחינה חברתית ופוליטית (לא בהכרח שווה), ניהול מים בר קיימא מבחינה אקולוגית, ניהול שייושם בפועל.

גרסה עברית נפרדת (תקציר מנהלים ופרק 4) 

גרסה ערבית נפרדת (תקציר מנהלים ופרק 4)

Model Water Accord Geneva Initiative

מודל להסכם מים בין ישראל ופלסטין – גרסה ישנה

מסמך זה הוכן על ידי מומחי מים מהאזור ובעולם ומהווה הסכם מפורט לשיתוף פעולה בהתמודדות עם אתגרי מים של ישראלים ופלסטינים שנפוצים בניהול משאב טבע משותף.

לחץ כאן כדי לקרוא סיכום של הדו"ח: "מים בהתמודדות עם הסכם שלום בין ישראל לפלסטינים"

Model Environment Accord Geneva Initiative

מודל הסכם לאיכות הסביבה

מסמך זה הוכן על ידי מומחים סביבתיים ישראליים ופלסטינים ומהווה הסכם מפורט לשיתוף פעולה בהתמודדות עם אתגרים סביבתיים ישראליים ופלסטינים שנפוצים בניהול משאבי טבע משותף.