הפרסומים להלן מסודרים לפי מספר פרויקטים של אקופיס שעסקו באקוויפרים באזור:

  1. פרויקט הגנה על מי תהום
  2. פרויקט פרו-אקוויפר
  3. דו"חות מחקרים קודמים על מצבו של אקוויפר ההר

1.הגנה על מי תהום

Protecting Groundwater final report

הגנה על מי תהום- פרסום סופי

זהו הפרסום הסופי של פרויקט הגנה על מי תהום של אקופיס. הפרויקט קידם ניהול בר קיימא של מקורות מים והפחתת הזיהום של מי תהום באגן הים התיכון בדגש על ארבע אזורים: ישראל, הרשות הפלסטינית, ירדן ומלגה, ירדן. כ-30 עיריות מארבעה אזורים אלה נבחרו להשתתף בתוכנית פיילוט של הפרויקט. למרות שלכל אחד מארבעת האזורים הללו יש בעיות סביבתיות ספציפיות הקשורות לזיהום מי תהום וניהול בר קיימא, יש גם מספר אתגרים משותפים.

לחצו כאן לפרסום הירדני (בערבית)

לחצו כאן לפרסום הישראלי (בעברית)

Malaga protecting groundwater project

מלגה, ספרד- דו"ח מבקר סופי

דו"ח המבקר הסופי, שנכתב על ידי CRN S.A Consultores למועצה האזורית של מלגה, מגדירה וממפה את אזורי הרגישות של מי התהום ופעילויות האדם שכופות או מגדילות סכנה לגופי מי תהום באזור אנטקוארה. הדו"ח בוחן  את איכות מי התהום ביחס לפעילות האנושית ושימוש הקרקע ולבסוף מחשב את הסיכון היחסי לזיהום של אקוויפרים בתחום 7 רשויות.  דו"ח זה הוא הוא הבסיס לתוכניות פעולה בכל רשות, בליווי יועצים ואחראים שינקטו בצעדים ובפעולות על מנת להפחית ו/או להמנע מהסכנות למי התהום.

Jordanian strategic plan for protecting groundwater

ירדן- תוכנית אב אסטרטגית

תוכנית האב האסטרטגית, שנכתבה על ידי היג'זי הני ואל אחמד רפעת מGreen Sahara (מחקרים ויעוץ של מים וסביבה), היא תוכנית ההפחתה, מניעה וישום (HRP) לשבע קהילות ירדניות בבקעת הירדן וים המלח, שהשתתפו בפרויקט הגנה על מי תהום. המטרה היא להעצים את היכולות של צוותי עיריות בהתמודדות עם זיהום מי תהום. התוכנית מבוססת על שלבי פרויקט קודמים הכוללים: קוים מנחים ל-HRP ודו"ח המבקר לסכנות סביבתיות למי תהום בבקעת הירדן; והיא מספקת תיאור של מסגרת חוקית ומוסדית בירדן. הרגולציה הסטטוטורית הקיימת לגבי הגנה סביבתית ומניעה של זיהום פוטנציאלי של מי תהום בירדן מספקת כלים להתמודדות ומניעה של זיהום מי תהום.

Palestinian Implementation plan to protect groundwater

הרשות הפלסטינית- תוכנית ישום

תוכנית האב מספקת קוים מנחים לפיתוח של מסגרת עבודה משלימה לעבודה של לאסטרטגיית ניהול המים הלאומית הפלסטינית. המטרה של קוים מנחים אלו היא לתמוך בהגנה על אזור מי התהום מזיהום. מסגרת העבודה הזאת תאפשר לשותפים לתוכנית לפתח מדיניות ואסטרטגיה המותאמת למצבי החקיקה וניהול המשאבים הספציפיים להם.

Institutional mapping in Israel to protect groundwater

מיפוי מוסדי- רשויות וארגונים שמתמודדים עם הגנה על מי תהום (בעברית)

קשרים על רשויות רלוונטיות ומוסדות הם חיוניים להפחתת הסיכונים, מניעה וישום. מסמך זה מכיל פרטי קשר של כל הארגונים הרלוונטים ופותח על מנת להקל על עיריות המשתתפות בפרויקט.

Model for Israeli Mapping to protect groundwater

אקולוג- תיאור המודל

שימוש במודל DRASTIC למפות רגישות של מי תהום ב-9 מועצות אזוריות בישראל. זהו מודל GIS של המרחב ההידרולוגי, אשר מחשב את הרגישות של מי התהום,  הסכנה הצפויה של חדירת מזהמים מסיסים למי תהום, והסיכון של התפשטות הזיהום באקוויפר.

GIS mapping in Jordan

סכנות זיהום מי תהום, מיפוי GIS של רגישות וסיכון לשבע עיריות בבקעת הירדן

דו"ח מבקר זה של הקהילות הירדניות הוכן על ידי ד"ר סאמר א. טלוזי, וחלקים שנכתבו על ידי חני חיג'זי. מיפוי הרגישות של מי התהום באקוויפר דרך הערכה מרחבית הידרולוגית יכולה לסלול את הדרך להבנה נרחבת של הרגישות של מערכות טבעיות לפעילות אנתרופוגנית. המיפוי נועד למשוך את תשומת ליבם של מקבלי ההחלטות ובעלי עניין לאזורים רגישים מסויים. ההתמקדות של דו"ח זה היא לאפשר לעיריות בבקעת הירדן לזהות ולמפות סכנות לזיהום של מי תהום. דו"ח זה מפרט את התהליכים, הכלים והמתודולוגיות להשגת מטרה זו. הוא גם מפרט את התוצאות והממצאים של פרויקט הגנת מי התהום של אקופיס.

Yatta Municipality Hazard map

מפות של רגישות וסכנות בערים ברשות הפלסטינית

ניתן לקרוא את הדו"ח על יאטה משמאל.

ראו את כל הדו"חות על רגישות ומפות על סכנות למי תהום של ערים פלסטיניות דרך הייפרלינק (דרופבוקס)

דו"חות אלה שנכתבו על ידי HEC (יעוץ הדנסי הידרולוגי), מסכמים את המודל ששומש לחשב את הסיכון למי תהום מסכנות שונות בשש ערים פלסטיניות בגדה המערבית. הדו"חות כוללים את מפות הרגישות של מי תהום בערים שונות תחת הקוים המנחים של COST-620.

Protecting groundwater brochure

עלון הגנה על מי תהום

עלון זה מספק תיאור כללי של פרויקט "הגנה על מי תהום", המתקיים בישראל, הרשות הפלסטינית, ירדן וספרד, עם תיאורים קצרים של האתגרים בכל מדינה.

לחצו כאן לעלון בעברית

לחצו כאן לעלון בערבית- בפלסטין

לחצו כאן לעלון בערבית- בירדן

לחצו כאן לעלון בספרדית

לחצו כאן לעלון בצרפתית

2. פרוייקט פרו-אקוויפר

מחקר מדעי

המחקר המדעי מכיל ניתוחי סיכון של מפגעים באום אל פאחם וטולכרם ואת האיומים והסכנות למי תהום.

Layman report aquifer

דו"ח ליימן

דו"ח זה סוקר את פרויקט הפרו-אקוויפר של אקופיס כמודל להעצמת רשויות מקומיות לפעול למניעת זיהום של מקורות מי תהום.

לחצו כאן לדו"ח באנגלית

לחצו כאן לדו"ח בערבית

לחצו כאן לדו"ח בעברית

ישנה גרסה מודפסת הכוללת את כל הדו"חות

Guidelines for groundwater protection

קוים מנחים לערים פלסטיניות ומקרה בוחן טולכרם

מסמכי המדיניות מנתחים את התשתיות העירוניות והמבנים המוסדיים של כל עיר שנבחנה.

ההנחיות לקוחות מלקחים שנלמדו והמלצות למקרי הבוחן ומספקות המלצות כלליות יותר לרשויות מקומיות ישראליות ופלסטיניות אחרות.

לחצו כאן לדו"ח באנגלית

לחצו כאן לדו"ח בערבית

Guidelines for groundwater protection

הנחיות לרשויות מקומיות ישראליות ומקרה בוחן אום אל פאחם

מסמכי המדיניות מנתחים את התשתיות העירוניות והמבנים המוסדיים של כל עיר שנבחנה.

ההנחיות לקוחות מלקחים שנלמדו והמלצות למקרי הבוחן ומספקות המלצות כלליות יותר לרשויות מקומיות ישראליות ופלסטיניות אחרות.

לדו"ח באנגלית

לדו"ח בעברית

3. דו"חות על אקוויפר ההר

Lost water in a thirsty land

מים שאבדו בארץ צמאה: זיהום מעיינות בגדה המערבית

הרחק מעין הציבור, תמיכה בפרויקטים תברואתיים קטנים יחסית,יכולה לעשות הבדל גדול בחייהן של קהילות ולהשפיע לחיוב על המחסור וההזנחה בנושא זה, שבין השאר, ממריץ את הסכסוך במזרח התיכון.

באמצעות דו"ח זה, אקופיס קורא למוסדות ברחבי העולם, לתרום להקלת מצוקת המים של הקהילות הכפריות הפלסטיניות בגדה המערבית.

health crisis in the making

משבר בריאות בהתהוות

נייר עמדה המתאר את משבר הבריאות הקרב ובא, אם לא יתקיים שיתוף פעולה להגנה על מקורות מים משותפים.
לחצו כאן לגרסה בעברית
Pollution of the Mt. Aquifer by solid waste

פצצת זמן מחלחלת: זיהום של אקוויפר ההר על ידי פסולת מוצקה

סדרת תחקירים על סוגיות מים, מס' 3.

דו"ח זה בוחן את איום הזיהום לאקוויפר ההר, מקור מים המשותף לישראלים ופלסטינים, מפסולת מוצקה על ידי שני העמים. דגש מיוחד ניתן לפסולת עירונית מוצקה ממקורות ביתיים.

finding solutions for mt. aquifer pollution

זיהום של אקוויפר ההר על ידי ביוב – מציאת פתרונות

סדרת תחקירים על סוגיות מים, מס' 2.

דו"ח זה הוא עדכון של הדו"ח של ידידי כדור הארץ המזה"ת: פצצת זמן מחלחלת

PGW_Mt_Aquifer_Seeping_Time_Bomb_Sewage

פצצת זמן מחלחלת: זיהום של אקוויפר ההר על ידי ביוב

דו"ח זה מתאר את אחת הבעיות הסביבתיות החמורות ביותר המאיימות על פלסטינים וישראלים: זיהום בקנה מידה גדול של משאבי מים מתוקים. אקוויפר ההר הוא מקור מים ישראלי פלסטיני משותף.
לחצו כאן לקריאת הדו"ח בעברית