פרסומים אלה- סקרי מדיניות, ניירות עמדה, המלצות על התנהלות נכונה- קשורים כולם לאסטרטגיות של פיתוח בר קיימא. הפרסומים מסודרים בסדר כרונולוגי של תאריך הפרסום.

 הפונטנציאל להרחבת פיצול מים באגן הירדן באמצעות ניהול נכון של חקלאות אזורית

מחקר זה בוחן את ההבדלים בשימוש במים לחקלאות באזורים צחיחים חלקית באגן הירדן, תוך התמקדות בישראל ובירדן כאשר חלק מהניתוח רלוונטי לפלסטין. כדי להבין את ההבדלים בשימוש במים, המחקר מביא הערכה ארצית ממוצעת של שימוש במים עבור 14 יבולים אזוריים מרכזיים. המחקר מציע עבודה נוספת הנדרשת כדי לקבוע כיצד ההבדלים בשימוש במים עשויים להתרגם להבדלים בתפוקה של המים החקלאיים, ובכך לחיסכון פוטנציאלי במים שיאפשר צמיחה בייצור במסגרת ההקצאות החקלאיות הקיימות, דבר שיאפשר הקצאת משאבים עתידיים בצרכים כלכליים וחברתיים אחרים.

פיצול צרכי המים הלאומיים מאספקת המים הלאומית: תובנות ופוטנציאל למדינות באגן הירדן

מחקר זה מעריך את הפוטניצאל לפיצול הכמותי של מקורות המים לגידול מזון בממלכת ירדן וברשות הפלסטינית בהתבסס על ההישגים הטכנלוגים והניהוליים הנהוגים בישראל. לשם כך מתבסס המחקר על מודל פיצול משאבים היעודי למים. המחקר מדגיש את הפוטנציאל להרחבת הפיצול בשימוש במים בחקלאות, וכן את ההזדמנויות למחקר נוסף לגבי השונות של שימוש יעיל במים לגידולים שונים בישראל, ירדן וברשות הפלסטינית.

Water for agriculture in Jordan

נייר עמדה של אקופיס- מים לחקלאות בירדן: הצעות מדיניות לצמצום צריכת מים בחקלאות בירדן

החקלאות בבקעת הירדן חשובה מאוד לכלכלה המקומית בירדן; המגזר מספק את רוב העבודות באזור הבקעה. בנוסף לכך, חקלאות היא המרכיב המרכזי במורשת התרבותית ואורח החיים של האנשים שחיים בעמק. עם זאת, חקלאות בירדן היא המגזר שדורש הכי הרבה מים, אבל הוא גם הכי לא יעיל ומהווה כ -70% מכלל צריכת המים בירדן.

אקופיס מציעים פתרונות המאזנים את הצרכים של הסביבה עם הדרישה של האוכלוסיה הגדלה בירדן למים, מוצרים חקלאיים ולהזדמנויות כלכליות אחרות. מסמך מדיניות זה נותן הצעות לצמצום שימוש במים על ידי הנהגת שינויים במדיניות. נייר המדיניות מעלה הצעות להפחתת השימוש במים על שינוי מדיניות כפי שמפורט במסמך זה.

לחצו כאן לגרסה בערבית של נייר העמדה

Policy brief on Garden Reform

תקציר מדיניות – שיטות לחיסכון במים בירדן: שינויים בסקטור הגינון

כחלק מהקמפיינים החינוכיים של אקופיס לחסכון בשימוש במים בירדן, נבחנת האפשרות לרפורמות בגינון, כאחת הדרכים שהציבור בירדן יכול להפחית בצריכת המים שלו. חוברת זו מציגה נתוני רקע וטיפים שימושיים שיעזרו לירדנים לחסוך במים בגינות שלהם.

לחצו כאן לגרסה בערבית ולמדבקה

Policy brief on double flush toilets

נייר עמדה – שיטות לחיסכון במים בירדן: אסלות עם הדחה כפולה

כחלק מהקמפיינים החינוכיים של אקופיס לחסכון בשימוש במים בירדן, השימוש באסלות עם הדחה כפולה נחקר כאחת הדרכים שהציבור בירדן יכול להפחית את צריכת המים שלהם. חוברת זו מציגה נתוני רקע וטיפים שימושיים שיעזרו לירדנים לחסוך במים בבתי השימוש שלהם.

לחצו כאן לגרסה בערבית ולמדבקה

Policy brief on water losses in the Palestinian Authority

תקציר מדיניות – אובדן מים ברשות הפלסטינית

תקציר זה מסכם את הקמפיין הפלסטיני הראשון של אקופיס לקידום צעדים לשימור מים שניתנים לביצוע בגדה המערבית ועזה על מנת להוסיף 92 מלמ"ק מים נוספים בשנה עד 2020. התקציר מפרט את הפסדי המים שנובעים מתשתית ישנה או לא יעילה וגניבת מים, והמלצות לרשויות המתאימות על מנת להתקדם ולשנות את האתגרים הללו.

לחצו כאן לצפייה בהפסדי המים המוזכרים בתקציר כמצגת power point  (בערבית)

Policy brief on treated wastewater in the PA

תקציר מדיניות- שימוש במי קולחין לחקלאות ברשות הפלסטינית

תקציר זה מייצג קמפיין נוסף של אקופיס ברשות הפלסטינית שמטרתו להדגיש את הצעדים לשימור מים שניתן לנקוט בגדה המערבית ובעזה על מנת להוסיף 92 מלמ"ק מים נוספים בשנה עד 2020. תקציר זה מתאר את האתגרים והזדמנויות להרחבה ופיתוח של טיפול בשפכים ואת הפוטנציאל לשימוש בהם בחקלאות באזורים כמו בקעת הירדן.

לחצו כאן לצפייה במדיניות השימוש במי קולחין המוצעת בתקציר כמצגת power point  (בערבית)

Policy Brief on catchment dams in the PA

תקציר מדיניות – סכרי אגירה ברשות הפלסטינית

תקציר זה הוא השלישי של קמפיין אקופיס  ברשות הפלסטיניתשמטרתו להדגיש את הצעדים לשימור מים שניתן לנקוט בגדה המערבית ובעזה על מנת להוסיף 92 מלמ"ק מים נוספים בשנה עד 2020.תקציר זה מתאר את האפשרות להקמת סכרי אגירה, בדומה לסכר הראשון שפותח בגדה המערבית, בכפר עוג'ה.
policy brief on rainwater harvesting in the PA

תקציר מדיניות – איסוף מי גשמים ברשות הפלסטינית

התקציר הרביעי בקמפיין אקופיס ברשות הפלסטינית שמטרתו להדגיש את הצעדים לשימור מים שניתן לנקוט בגדה המערבית ובעזה. תקציר זה מתאר אפשרות לאיסוף מי גשמים כשיטה לשימוש חוזר במים ואת הבעיות של זיהום מי תהום.

ניתן לראות את עמוד 1 בחוברת על ידי לחיצה על תמונת השער משמאל.

ניתן לראות את עמוד 2 בחוברת על ידי לחיצה כאן.

Position paper desalination Israel

נייר עמדה של אקופיס בנושא התפלה בישראל (בעברית)

נייר העמדה של אקופיס על מדיניות ההתפלה מסביר את ההיבטים החיוביים והשליליים של מדיניות משק המים בישראל שמתמקדת באספקת מים מוגברת באמצעות ההתפלה. בנייר העמדה מוצגות גם החלופות להתפלה.

נייר העמדה של אקופיס, מציג שאלות חשובות, כולל כמה צריכה ישראל להתפיל? מהן החלופות להתפלה? נייר העמדה גם מזהה גישות לשימור מים וניהול ביקושים, שיכולים לעזור בניהול משק המים ולצמצם את גירעון המים באמצעים יותר ידידותיים לסביבה וברי קיימא.

לחצו כאן למצגת power point העוסקת בסוגיה זאת

לחצו כאן לנייר העמדה לאנגלית

Position paper on water in agriculture in Israel

תקציר מדיניות – מים לחקלאות בישראל (בעברית)

נייר העמדה של אקופיס בנושא מים לחקלאות מציע שורה של המלצות להתייעלות וניהול בר קיימא של מים במגזר החקלאי בישראל. נייר עמדה זה מסכם את הממצאים והמלצות שנכללו בעבודת המחקר על ידי אותו שם.

לחצו כאן לנייר במצגת power point

לחצו כאן לנייר העמדה באנגלית

Water and Agriculture in Israel

מחקר של אקופיס על מים לחקלאות בישראל (בעברית)

מאמר זה בוחן בצורה מפורטת את נושא מים לחקלאות ומציע שורה של המלצות יעול וניהול בר קיימא של מים במגזר החקלאי בישראל. מאמר זה מתבסס על מחקר ומאמרים קודמים של אקופיס, ומעודכן עם נתונים ותוכניות חדשות שהונפקו על ידי רשות המים בישראל.

Promoting green jobs Israel

קידום עבודות ירוקות ויצוא בכלכלת מים ירוקה בישראל

אקופיס ממשיך לקדם מדיניות מים של ניהול ביקושים לעומת מדיניות של ניהול ההיצע. עבודת מחקר זו מצביעה בבירור על היתרונות של כלכלת שימור מים לעומת התפלה, הן מבחינת הכמות והן מבחינת ההאיכות של אפשרויות התעסוקה.

reducing greenhouse gas emissions

דרכים לקיימות יולי 2011 (עברית)

"תכנית לאומית להפחתת פליטות גזי חממה – עמדת ארגוני הסביבה" – מאמר זה נכתב בעקבות המלצות "ועדת שני", והחלטתה של ממשלת ישראל ליישם תכנית לאומית רב שנתית להפחתת פליטות גזי חממה בישראל. המאמר כולל התייחסויות לרכיבים שחסרים בתכנית, ובכלל זה הפקת אנרגיה, ההתייעלות אנרגטית, בנייה ירוקה, תחבורה ומשק המים, עם המלצות לגישור על הפערים.
Best practices in agriculture water demand

פרקטיקות מיטביות בניהול ביקושים למים בחקלאות

מאמר זה בוחן פרקטיקות מומלצות לניהול ביקושים למים במגזר החקלאי ומדגיש עד כמה הכלים הללו יושמו בישראל ומה מידת הצלחתם.

Water demand management in the PA

ניהול ביקושים למים לחקלאות ברשות הפלסטינית

כהמשך למסמך המדיניות המתמקד בפרקטיקות המומלצות לניהול ביקושים של מים לחקלאות בישראל (לעיל), עבודת המחקר זו בחנה אפשרויות של מדיניות זו בשטחי הרשות הפלסטינית . המסמך דן בתמחור השקיה במים, הסרת חסמי סחר, תכנון חקלאי, כמו גם ישומם בהקשר הפלסטיני.
best practices in domestic demand management israel

ניהול ביקושי מים מיטבי במגזר הביתי

דו"ח זה, שיצא לאור לכבוד יום המים העולמי ב-2009, סוקר את השיטות הטובות ביותר לניהול ביקושים במים ביתיים במדינות שונות בהן יש מחסור במים ומצביע על התחומים בהם ישראל מפרגת אחריהן…
sustainability coalition israel climate change

דרכים לקיימות VII (עברית)

מסמך מדיניות זה נכתב כחלק מתהליך ההכנה של ארגוני הסביבה בישראל לקראת ועידת האקלים בקופנהגן שהתקיים בחודש דצמבר 2009, וקורא לממשלת ישראל לקבוע יעדים לאומיים ברורים להפחתת פליטות גזי החממה שלה כחלק מתכנית אקלים מקיפה. אקופיס תרם את הפרק האחרון על משק המים.

לחצו כאן לתקציר המנהלים באנגלית

israel coalition on climate change

דרכים לקיימות VI (עברית)

דו"ח זה הוכן על ידי קואליצית "דרכים לקיימות", שבה אקופיס (תל אביב) חבר. הדו"ח מציג ומנתח את מדיניותה של ממשלת ישראל לגבי שינוי האקלים בתקופה שלאחר הוועידה בבאלי בדצמבר 2007.
paths to sustainability III

דרכים לקיימות III (עברית)

הדו"ח השלישי שהוכן על ידי קואליציית "דרכים לקיימות", מנתח תוכניות קיימות של משרדי הממשלה שהוגשו לבקשות תקצוב בשנת 2005.

הדו"ח בודק את ההיתכנות של יישום תוכניות אלה על ידי המשרדים, רמת ישום עקרונות של פיתוח בר קיימא ובוחן כיצד אסטרטגיות פיתוח בר קיימא נכללות באסטרטגיות המשרד הכלליות.

דרכים לקיימות II

הערכת ביניים של יישום האסטרטגיה הלאומית לפיתוח בר קיימא של ממשלת ישראל. ההערכה הוצגה לנציבות האו"ם לפיתוח בר קיימא בניו יורק, אפריל 2005.

paths to sustainability 1

דרכים לקיימות I

דו"ח צללים להערכת ההתקדמות יישום אג'נדה 21 על ידי ממשלת ישראל, שהוצגה בפסגה העולמית לפיתוח בר קיימא ביוהנסבורג 2002.

פרויקט זה נערך ביוזמת ארגון חיים וסביבה ואקופיס.

uncovering greenwash

חשיפת Greenwash –מאתגרים את הממשלות שלנו

דיווחים אלטרנטיביים של החברה האזרחיתמרחבי העולם על קיימות: מריו ליוהנסבורג.

מסמך זה מביא נציגים מהחברה האזרחית מ-22 מדינות ברחבי העולם, שמאתגרים את ממשלותיהם במידת הצלחתם עד כה ביישום אג'נדה 21 וקידום פיתוח בר קיימא.

jordan ngo shadow report

דו"ח צללים של ארגונים לא ממשלתיים בירדן

ארגונים לא ממשלתיים (NGOs) בירדן מאמינים כי פיתוח בר קיימא הוא הדרך היחידה לפיתוח אמיתי. הארגונים הסביבתיים שהשתתפו בסדנה הממשלתית על דו"ח WSSD הביעו את רצונם לייצר דו"ח עצמאי לחזק את ההבנה שלהם של פיתוח בר קיימא, במיוחד משום שהדו"ח הממשלתי אינו משקף תמונה מלאה על קיימות. לכן הארגונים הסביבתיים התחייבו להשתתף בכנסי ההכנה, כמו גם בפסגת כדור הארץ ביוהנסבורג.

כל הארגונים הסביבתיים הוזמנו להשתתף בשתי סדנאות בחודש אפריל 2002 שנערכו בעמאן, ירדן, על מנת לבחון את הגורמים שיש לכלול בדו"ח הצללים (Shadow Report), שבו נציגי ארגונים לא ממשלתיים הסכימו לחלוק את האחריות על הדו"ח. פרסום זה הוא התוצאה של מאמצים אלו.