דף זה כולל פרסומים הקשורים לפרויקטים הקהילתיים של אקופיס, כולל חינוך נוער, המסודרים בסדר הבא:

  1. יוזמות בעדיפות גבוהה
  2. מסמכים רעיוניים
  3. שבילי שכנים
  4. חינוך נוער
  5. מים ושכנות טובה בעולם

יוזמות בעדיפות גבוהה

Good water neighbors problem solving

פתרונות קהילתיים לסוגיות מים 2016

פרסום זה מתאר את המאמצים של צוות פרויקט מים ושכנות טובה לזהות את האתגרים הסביבתיים ולספק פתרונות אפשריים ויוזמות באגנים המשתתפים בפרויקט.

community problem solving 2013

פתרונות קהילתיים לסוגיות מים 2013

פרסום זה מתאר את המאמצים של צוות פרויקט מים ושכנות טובה ב-2013 לזהות את האתגרים הסביבתיים ולספק פתרונות אפשריים ויוזמות באגנים המשתתפים בפרויקט.

Community problem solving 2012

פתרונות קהילתיים לסוגיות מים 2012

פרסום זה מתאר את המאמצים של צוות פרויקט מים ושכנות טובה ב-2012 לזהות את האתגרים הסביבתיים ולספק פתרונות אפשריים ויוזמות באגנים המשתתפים בפרויקט.

התקצירים המופיעים בפרסום מתארים את המצב הנוכחי ביחס לאיומים והזדמנויות לסביבה ואספקת מים, המטרות של כל תגובה מוצעת והצעדים של כל יוזמה. כל תקציר נכתב כמפת דרכים על מנת לכוון את בעלי העניין דרך פעילויות הפרויקטים וכן ככלי לידוע מקבלי החלטות ברמת הממשלה וארגונים בינלאומיים התורמים ליוזמות שלנו.

Identifying Common Environmental Problems and Shared Solutions

מיפוי בעיות סביבתיות וזיהוי פתרונות משותפים

פרסום זה, הראשון בסדרה, משקף את המאמצים המתמשכים שנעשו על ידי קהילות מים והשכנות טובה כדי להתגבר על האתגרים הסביבתיים עמם הם מתמודדים, עם דגש מיוחד על פתרונות חוצי גבולות.

מסמכים רעיוניים

why cooperate over water

מדוע לשתף פעולה בתחום המים?

מקורות מים משותפים לרשות הפלסטינית, לישראל ולירדן: משברים חוצי גבולות והצורך בפתרונות בינלאומיים. דו"ח זה מסכם את האתגרים הקשורים זה לזה בניהול משאבי המים המשותפים לישראל,הרשות הפלסטינית וירדן, בהתמקדות על אגני הקוות משותפים והדגשת הדחיפות מאחורי הצורך לשתף פעולה והערכים והעקרונות לשיתוף פעולה מיטבי לפי אקופיס.

לחצו כאן לפרסום בעברית

לחצו כאן לתוספת הכוללת עדכונים למסמך מהשנים 2010-2016

Environmental Peacebuilding Theory Practice

שלום סביבתי, תאוריה ופרקטיקה

חלקו הראשון של הפרסום הינו סקירה מקיפה של המסגרת התיאורטית לתחום המתפתח של שלום סביבתי ויישומו בשטח, דרך הערכת פרויקט מים ושכנות טובה, שנכתב על ידי ניקול הררי.

החלק השני של הפרסום כולל ניתוח עומק של העבודה הקהילתית שהתקימה בין זוג הקהילות השכנות ואדי פוכין (הרשות הפלסטינית) וצור הדסה (ישראל) במסגרת פרויקט מים ושכנות טובה. חלק זה נכתב על ידי ג'סי רוזמן.

A model for community development programs in a region of conflict

מים ושכנות טובה

"מודל לתוכניות לפיתוח קהילתי באזורי קונפליקט. פיתוח קשרי קהילה חוצי גבולות כדי להתגבר על קונפליקט ולקדם בטחון אנושי".פרויקט מים ושכנות טובה הוקם על ידי אקופיס  בשנת 2001 כדי להעלות את המודעות לבעיות המים המשותפות של פלסטינים, ירדנים וישראלים.

פרסום זה הוא דו"ח מקיף הסוקר את הפעילות בארבע השנים הראשונות של הפרויקט.

TAP project

חוברת פרויקט TAP

פרויקט קידום מדיניות של פרלמנטרים שם לו למטרה לעורר מודעות בקרב נבחרי ציבורי ברשות הפלסטינית, ירדן וישראל לגבי הצורך למצוא פתרונות ברי קיימא לאיומים העומדים בפני המים המשותפים באזור. הפרויקט ביחוד מעוניין להביא יחדיו, לראשונה, חברי קהילות משני צידי הקונפליקט לקדם מדיניות בקרב מקבלי החלטות לגבי הצורך ליסד מנגנונים חוצי גבולות לנהל מים משותפים יחדיו: אקוויפר ההר והחוף, נחלים משותפים, נהר הירדן וים המלח.

לחצו כאן לחוברת בעברית

לחצו כאן לחוברת בערבית

Southern Dead Sea Border crossing

מעבר גבול ים המלח- שיתוף פעולה אזורי ושגשוג

חציית הגבול בין ישראל וירדן מוגבלת כיום למעבר נהר הירדן ויצחק רבין (ערבה), 200 קילומטרים לכל כיוון מהקהילות מועצה אזורית תמר וגור הדרומית. על מנת ליצור הזדמנויות פרנסה וקידום פיתוח בר קיימא בדרום ים המלח,נדרש מעבר גבול חדש ברוח הסכם השלום בין ישראל וירדן.

"שבילי שכנים"

Neighbors path brochures Jordan

עלוני שבילי שכנים- קהילות ירדניות

שבילי השכנים  הינם סיורים חויתיים-לימודיים אל מציאות המים של קהילות פרויקט מים ושכנות טובה.שבילי השכנים מציגים את סיפור המים של היישוב בעבר ובהווה, ומדגישים את ההיסטוריה העשירה הקיימת באזור ובו בעת חושפים גם את ההזנה והזיהום שלעיתים אינו נראה על ידי המבקרים והתושבים עצמם.

עלוני ארבעת השבילים בקהילות הירדניות המששתפות בפרויקט מים ושכנות טובה: מועז בן ג'בל, טבקט פהל, דיר אללה וספי.

Neighbors path jericho

עלוני שבילי שכנים- קהילות פלסטיניות

עלוני ששת השבילים בקהילות הפלסטיניות המשתתפות בפרויקט מים ושכנות טובה:עבסאן, ואדי פוקין, טול כרם, בקה אל שרקיה, יריחו ועוג'ה.
Neighbors paths Israel

חוברות שבילי שכנים – קהילות ישראליות

עלוני שבעת שבילי השכנים של הקהילות הישראליות  המשתתפות בפרויקט מים ושכנות טובה: עמק הירדן, עמק בית שאן, תמר, אשכול, צור הדסה, עמק חפר ובקה אל גרביה.

לחצו כאן לתקציר שבילי השכנים של הקהילות הישראליות בעברית

חינוך נוער

Environmental education resource guide for educators

אוגדן פעילות מים ושכנות טובה

למטרת העבודה החינוכית בפרויקט "מים ושכנות טובה", כתבנו אוגדן פעילויות רחב, המהווה כלי חינוכי להעברת המסר שלנו לבני נוער. התהליך החינוכי שעוברים בני הנוער נועד להרחיב את מעגלי השייכות שלהם מרמת הפרט והמשפחה, לרמת בית הספר, לרמת הקהילה ולבסוף היכרות עם מציאות המים בכל האזור הגיאוגרפי, הכולל את הקהילה השכנה. 

להלן קישורים לאוגדן הפעילות בכל שלוש השפות:

אוגדן פעילות בעברית

אוגדן פעילות בערבית (גרסה פלסטינית)

אוגדן פעילות בערבית (גרסה ירדנית)

Community GIS project youth

GIS קהילתי- נוער נוקט בפעולה לזיהוי מפגעים סביבתיים בירדן, הרשות הפלסטינית וישראל

אקופיס השיק את פרויקט ה-GIS הקהילתי בינואר 2009 ובכך הוסיף רמה חדשה לפעילות נוער בפרויקט מים ושכנות טובה.

פרסום זה מדגיש את עיקרי ההישגים של נאמני המים, צוות אקופיס וחברי קהילה נוספים בפרויקט בנוגע לסוגיות מים ובעיות בריאותיות הנובעות מהסכנות הסביבתיות.

לחצו כאן לגרסה בעברית

water book

ספר המים

ספר זה נכתב על ידי WaterCare, קבוצת עבודה מולטילטרלית על משאבי מים ותהליך השלום במזרח התיכון בשיתוף פעולה של צוותים ישראלים, ירדנים ופלסטינים.

גרסה עברית

גרסה אנגלית: חלק 1, חלק 2, חלק 3, חלק 4, חלק 5, חלק 6, חלק 7, חלק 8.

גרסה ערבית: חלק 1, חלק 2, חלק 3, חלק 4, חלק 5, חלק 6.

מים ושכנות טובה בעולם

מים ושכנות טובה בבוסניה

פרויקט מים ושכנות טובה אומץ בבוסניה הרצוגובינה בשנת 2014-2015 ובוצע על ידי ארגון סביבתי בוסני המרכז לאקולוגיה ואנרגיה.

פרסום זה עוסק בשיא הפעילות כאשר נוער מקהילות אתניות שונות שגרות סביב נהר הספרצ'ה למדו על החשיבות של עבודה ביחד לשיקום סביבתם המשותפת.