דף זה כולל את פרסומים הקשורים לעבודת אקופיס בשיקום נהר הירדן המסודרים בסדר הבא:

  1. חומרים על הקמפיין המבוסס האמונה שלנו
  2. פרסומים על תוכנית האב הלא ממשלתית
  3. דו"חות המסכמים מחקרים בנושא נהר הירדן
  4. מסמכי עזר שנכתבו על ידי מתמחים של אקופיס
  5. מסמכים רעיוניים ועלונים
  6. חומרים הקשורים לחזון שלנו בדבר פארק השלום של נהר הירדן

1. חומרים על הקמפיין מבוסס אמונה שלנו

jr-come-together

התכנסות בירדן

חוברת זאת מספקת למדריכי טיולים מידע שימושי על מנת שהם יוכלו לחנך תיירים באזור להבין ולהעריך את יופיו של נהר הירדן והאזור הסובב, אבל גם את האתגרים העומדים בפניו. היא מכסה באופן ספציפי אתרי דת בעלי חשיבות ליהדות, נצרות ואיסלאם, במאמץ ללמד על החשיבות של נהר הירדן לכל הדתות. היא גם מסבירה את השפעת האדם במעשיו על משאבי המים המשותפים באזור, וכיצד, דרך שיתוף סיפורים על בקעת הירדן, מהעבר וההווה, מדריכי תיירים יכולים לתת השראה לאחרים לדאוג להגנת הנהר.

Jordan River Covenant

אמנת נהר הירדן

כחלק מקמפיין ציבורי מבוסס אמונה, אקופיס משיק את "אמנת נהר הירדן" – מסמך חזון שמגנה את ההרס של עמק הירדן, וגם מבטא את חזוננו לנהר בריא ושוקק חיים. אנו מבקשים ממנהיגים יהודיים, נוצריים ומוסלמים ומאנשי הציבור לאמץ את המסמך הזה כביטוי לתמיכתם בשיקום נהר הירדן הדרומי.

Faith toolkit Christianity Jordan River

מים, אקולוגיה ונהר הירדן בנצרות

זוהי ערכת כלים, שמטרתה לעזור לקהילות הנוצריות ללמוד על מצבו של נהר הירדן ולהצטרף למאמצים לשיקומו של מה שהיה פעם נהר מרהיב. המסמך מתאר את דעיכתו של נהר הירדן, מה השתבש ומדוע חשוב לדעת על כך ולפעול לשינוי. המסמך מספק לקט של כתבים העוסקים במקומו של נהר הירדן במסורת הנוצרית, בקדושתם של מי הירדן, ובמימד הרוחני של הגנה על עולם הטבע ושיקומו. בערכה זו כלולים מאמרים על מצבו של הנהר ועל תפקידה של הקהילה הנוצרית בשיקומו. כמו כן תמצאו כתבי קודש, תפילות, קטעי שירה, מאמרים ומערכי שיעור על מנת לסייע למחנכים בעיצוב תוכניות לקבוצות גיל שונות, כמו גם הצעות לגבי האופנים השונים בהם הקהילה שלכם יכולה לתמוך במאמצי השיקום של נהר הירדן. לחצו כאן לגרסה בערבית של פרסום זה.

Faith toolkit Islam on Jordan River

מים, אקולוגיה ונהר הירדן באיסלאם

זוהי ערכת כלים, שמטרתה לעזור לקהילות המוסלמיות ללמוד על מצבו של נהר הירדן ולהצטרף למאמצים לשיקומו של מה שהיה פעם נהר מרהיב. המסמך מתאר את דעיכתו של נהר הירדן, מה השתבש ומדוע חשוב לדעת על כך ולפעול לשינוי. מספק לקט של כתבים העוסקים במקומו של נהר הירדן במסורת המוסלמית, בקדושתם של מי הירדן, ובמימד הרוחני של הגנה על עולם הטבע ושיקומו. בערכה זו כלולים מאמרים על מצבו של הנהר ועל תפקידה של הקהילה המוסלמית בשיקומו. כמו כן תמצאו כתבי קודש, תפילות, קטעי שירה, מאמרים ומערכי שיעור על מנת לסייע למחנכים בעיצוב תוכניות לקבוצות גיל שונות, כמו גם הצעות לגבי האופנים השונים בהם הקהילה שלכם יכולה לתמוך במאמצי השיקום של נהר הירדן. לחצו כאן לגרסה בערבית של פרסום זה.

Faith toolkit for Judaism on Jordan River

מים, אקולוגיה ונהר הירדן ביהדות

זוהי ערכת כלים, שמטרתה לעזור לקהילות היהודיות ללמוד על מצבו של נהר הירדן ולהצטרף למאמצים לשיקומו של מה שהיה פעם נהר מרהיב. המסמך מתאר את דעיכתו של נהר הירדן, מה השתבש ומדוע חשוב לדעת על כך ולפעול לשינוי. מספק לקט של כתבים העוסקים במקומו של נהר הירדן במסורת היהודית, בקדושתם של מי הירדן, ובמימד הרוחני של הגנה על עולם הטבע ושיקומו. בערכה זו כלולים מאמרים על מצבו של הנהר ועל תפקידה של הקהילה היהודית בשיקומו. כמו כן תמצאו כתבי קודש, תפילות, קטעי שירה, מאמרים ומערכי שיעור על מנת לסייע למחנכים בעיצוב תוכניות לקבוצות גיל שונות, כמו גם הצעות לגבי האופנים השונים בהם הקהילה שלכם יכולה לתמוך במאמצי השיקום של נהר הירדן. לחצו כאן לגרסה בעברית של פרסום זה.

2. תוכנית האב הלא ממשלתית לנהר הירדן

Jordan River Master Plan

תוכנית האב הלא ממשלתית לפיתוח בר קיימא בבקעת הירדן

תוכנית אב אזורית, משולבת ולא ממשלתית לבקעת הירדן, מהכנרת לים המלח. תוכנית זאת ממירה את הנהר המזוהם והכלכלה המוחלשת באזור למודל לשיקום נהר, צמיחה כלכלית ויציבות אזורית.

127 פרויקטים אזורים ולאומיים ("התערבויות") זוהו במסגרת תוכנית הרב, במסגרת השקעה של 4.58 מיליארד דולר עד שנת 2050.

ההתערבויות מסווגות למטרות אסטרגיות: שליטה בזיהום, ניהול מים בר קיימא ושיקום נהרות, חקלאות מקיימת, ניהול נהר הירדן, שיקום אקולוגי, תיירות ברת קיימא ופיתוח מורשת תרבותית ופיתוח עירוני ותשתיות.

 

Jordanian National Master Plan Jordan River

תוכנית האב הירדנית הלאומית לבקעת הירדן

התוכנית אב הירדנית הלאומית לבקעת הירדן מתארת את סוגיות האדמה והמים הקשורות לבקעת הירדן הדרומי, והתחזיות לאגן בשנים 2025 ו2050. היא מציגה את האתגרים העיקריים באגן לקראת יצירת תנאים מקיימים, כולל זרימות סביבתיות דרך המקורות הטבעיים; מערכת אקולוגית בריאה; חלוקה שווה של משאבי המים, כולל רשימה של התערבויות בעדיפות גבוהה שישיבו את הערכים הטבעיים והאקולוגים במסגרת ריאלית פיננסית וכלכלית.

תוכנית האב פותחה בתמיכתה המלאה של רשות בקעת הירדן.

Palestinian National Master Plan for Jordan River

תוכנית פלסטינית לא ממשלתית לפיתוח בר קיימא של החלק הדרומי של אגן נהר הירדן

תוכנית אב לא ממשלתית לפיתוח בר קיימא של בקעת הירדן. מסמך זה הוא התוכנית הפלסטינית הלאומית שמטרתה לזהות התערבויות ברות ביצוע שישיבו את הערכים הסביבתיים והאקולוגיים לקדמותם במסגרת כלכלית ופיננסית מוגדרת, כפי שנבדק על ידי מומחים פלסטינים, ובהתאם לחלוקה הוגנת של משאבי האגן.

לחצו כאן למסמך ה"התערבויות" כפי שזוהו בתוכנית האב הפלסטינית

Governance Structures for the Jordan River Basin

מבני ממשול לניהול מים חוצה גבולות בנהר הירדן

דו"ח זה הוזמן על ידי מכון המים הבינלאומי של סטוקהולם (SIWI) מאקופיס עבור מגוון של בעלי עניין הדואגים לעיצוב וביסוס מבנה ממשול עתידי לנהר הירדן הדרומי. דרך סקירה ודיון על המידע והחוויות שנאספו כאן, בעלי עניין מכל גדה של הירדן יכולים לחקור סוגיות ואפשרוית הקשורות למבנה השליטה, כלי אגן, מנדט, מנגנוני סכסוך, מימון וביחוד איך מבנה האגן יכול להיות מעוצב בעתיד.

לחצו כאן לגרסה קצרה יותר של הפרסום

 

3. מחקר מדעי

Environmental Flows for the Jordan River

לקראת נהר ירדן שוקק חיים: דו"ח זרימות סביבתיות על שיקום נהר הירדן הדרומי

 מחקר סביבתי זה מספק הוא המחקר האזורי המשותף הראשון על נהר הירדן שנעשה בשיתוף מומחים ירדניים, ישראליים ופלסטינים. הוא מזהה את התנאים הנוכחיים של נהר הירדן הדרומי ומציע אסטרטגיה אזורית לשיקום הנהר ההיסטורי.

מחקר זה מסכם כי דרוש 400-600 מליון מטרים מעוקבים (מלמ"ק) של מים כדי לשקם את נהר הירדן הדרומי. FoEME ממליץ שישראל תקצה 220 מלמ"ק, סוריה 100 מלמ"ק, וירדן 90 מלמ"ק מים כדי לעמוד במטרת שיקום זה. בנוסף, ידידי כדור הארץ המזה"ת ממליץ שהפלסטנאים כישות מדינית השוכנת לצד הנהר, תקבל את חלקם ההוגן של משאבי המים של נהר הירדן הדרומי.

לחץ כאן לקבלת תקציר מנהלים בעברית
לחץ כאן לקבלת תקציר מנהלים בערבית
לחץ כאן למצגת פאוור פוינט על מחקר זרימות סביבתיות

Economic Benefits Study for Jordan River

לקראת ירדן שוקק חיים: מחקר של התועלת האזורית הכלכלית

מחקר אזורי זה הוא כלי עזר מדעי חשוב למקבלי החלטות לקבוע כיצד יש להקצות משאבי מים באגן נהר הירדן הדרומי, על ידי זיהוי יתרונות שניתן להפיק מתרחישי שיקום שונים. הממצאים מספקים למקבלי החלטות, תורמים, ובעלי עניין באזור, תובנה והערכה של הזדמנויות לפיתוח, מנהר משוקם. הממצאים מצביעים על תוצאות חיוביות לניהול נהר אחראי ושיקום של הירדן הדרומי.

לחצו כאן לגרסה הערבית של הדוח

לחצו כאן לתקציר המנהלים באנגלית

לחצו כאן לתקציר המנהלים בעברית

לחצו כאן לתקציר המנהלים בערבית

לחצו כאן למצגת פאואר פוינט על מחקר זה

לחצו כאן למאמר של דו"ח זה, "Once there was a river: a benefit–cost analysis of "rehabilitation of the Jordan River, שפורסם במהדורת 2014 של המגזין "Regional Environmental Change"

Roadmap for the rehabilitation of the Jordan River using WEAP model

מפת דרכים לשיקום נהר הירדן הדרומי

דו"ח זה, שהוכן על ידי DHV יועצים ומהנדסים מטעם אקופיס תל אביב באמצעות תכנית WEAP החדשנית, משלב את הנתונים העדכניים ביותר לגבי מקורות מים, קרקע ושימוש במים באגן, השפעות שינויי האקלים, תוכניות לאומיות, המתייחסות לירדן הדרומי, ועוד, כדי לתת תחזית ברורה לעתידה של נהר ירדן הדרומי ולהציע פתרונות למקבלי החלטות בישראל כיצד הם יכולים לתרום ישירות לשיקומו של הנהר. המודל מוכיח כי שילוב של תוכניות שכבר מייושמות על ידי ממשלת ישראל,יחד עם אסטרטגיות ניהול ביקושים שמקדם אקופיס, יכול להחזיר מים מתוקים לירדן הדרומי כדי לענות על ההמלצות של זרימה סביבתיות.

לחץ כאן למצגת פאוור פוינט על דוח זה

לחץ כאן לתקציר מנהלים בעברית

לחץ כאן לתקציר מנהלים באנגלית

Economic Analysis of Water Options Policies

לקראת ירדן שוקק חיים: ניתוח כלכלי של אופציות מדיניות לשימור מים בירדן, ישראל ופלסטין

מחקר כלכלי זה מצא כי 517 מיליון מטרים מעוקבים (מלמ"ק) של מים יכולים להתווסף לשימוש בישראל , 305 מלמ"ק נוספים בירדן, ו-92 מלמ"ק ברשות הפלסטינית, כל זאת בעלות פחותה מהעלות השולית של מים. בסך הכל, ניתן לשמור כמעט מליארד מטרים מעוקבים של מים באזור – חלק מהם, מישראל ומירדן, יכול להיות מנוצל כדי לענות על מטרת שיקום נהר הירדן הדרומי ולהחזיר את זכויות המים הפלסטיניות.

לחצו כאן לתקציר המנהלים באנגלית

Water saving options in Israel

ניתוח כלכלי של חלופות מדיניות לשימור מים בישראל

דו"ח זה מספק ניתוח של הזדמנויות כדי לחסוך במים מתוקים בישראל. בניתוח מבוצעת הערכה של סך החסכון במים עם יישום מגוון של אמצעי מדיניות. המחקר מתייחס בעיקר לצעדים לניהול ביקושים שכבר זוהו כמדיניות הזולה ביותר, הכי פשוטים טכנולוגית והמועילים ביותר לסביבה תחת תקציב מוגבל.

המחקר מסכם כי למעלה מ-690 מיליון מטרים מעוקבים (מלמ"ק) של מים מתוקים לשנה עשויים להיות זמינים עקב מאמצי שימור.  מתוך זה, מעל 500 מלמ"ק עשויים להיות זולים מהעלות השולית של מים, כלומר את עלות ההתפלה + 150 מלמ"ק מים בשנה שיכולה להתווסף בטכנולוגיה קיימת, אבל במחיר יקר יותר מהתפלה. ישום האמצעים החסכוניים יכול לייתר הקמת שלושה מתקני התפלה גדולים, או לחלופין, יאפשר שחרור מים לזרימה הטבעית של הנחלים. כמות זו מהווה כמעט מחצית מהזרימה הטבעית ההיסטורית של נהר הירדן הדרומי.

לחצו כאן למחקר בעברית

Water Saving Options in Jordan 2010

דו"ח ניתוח אפשריות חיסכון במים – ירדן

דו"ח זה מספק ניתוח של הזדמנויות כדי לחסוך במשאבי מים מתוקים בירדן. בהתבסס על הניתוח של המצב הנוכחי של מקורות מים בירדן, ובכלים רגולטוריים קיימים, חלופות אפשריות לחיסכון במים בכל מגזר של הכלכלה הירדנית זוהו והוערכו לפי העלות למול התועלת שלהם.

הדו"ח מסכם כי כ-288 מיליון מטרים מעוקבים של מים יכולים להשתמר בירדן באמצעות אסטרטגיות חסכוניות וברות ביצוע באופן יחסי.

לחצו כאן לדו"ח בערבית

Analysis of water saving options in Palestine

דו"ח ניתוח אפשריות חיסכון במים – הרשות הפלסטינית

דו"ח זה מספק ניתוח של הזדמנויות כדי לחסוך במשאבי מים מתוקים ברשות הפלסטינית.

הדו"ח מזהה בערך 92 מיליון מ"ק שניתן לחסוך ברשות הפלסטינית דרך אסטרטגיות לחסכון במים. כמות זאת של מים לא תשומש לשיקום של נהר הירדן הדרומי, שכן הרשות הפלסטינית כמעט ולא מסיטה מים ממנו, אלא הם ישומשו לשיפור מאמצי שימור ולהדגיש את הצורך בחלוקה הוגנת של מי הנהר עם הפלסטינים.

4. מסמכי עזר שנכתבו על ידי מתמחים של אקופיס

Implementing Water Markets in the Jordan Valley

יישום שווקי מים בבקעת הירדן כדי להבטיח זרימה סביבתית בנהר בתקופות בצורת

שווקי מים הם בין הכלים המיושמים בעולם כדי לסייע לקיים זרימה סביבתית בנהרות של אגנים עם בעיות מחסור במים. אנו חוקרים כאן את האפשרות של שוק כזה לאגן נהר הירדן, עם מנגנון רכישה חוזרת מוגבל לתקופות בצורת. המנגנון, בהשראת הניסיון האוסטרלי, יכול לתרום לשיקום נהר הירדן הדרומי, על ידי החזרת מים לנהר מהמגזר החקלאי, תוך השתתפות מרצון של החקלאים.
Water in the Jordan Valley, Palestine

מים ותברואה בבקעת הירדן הפלסטינית: תמונת מצב 2011

 מחקר שבוצע על ידי אקופיס על מנת לחזק את בסיס הידע על מצב המים והתברואה בבקעת הירדן הפלסטינית. המידע במחקר נאסף ממגוון רחב של מקורות, שאומתו במחקרי שדה. הדו"ח מבקש לשפוך אור על המציאות הקשה של מחסור במים והידרדרות הסביבה בבקעת הירדן הפלסטינית
Economic Benefits of a healthy Jordan River to Palestinian Economy

יתרונות לכלכלה הפלסטינית בנהר ירדן דרומי בריא

דו"ח זה הוכן במטרה להדגיש את היתרונות הכלכליים לגדה המערבית של נהר ירדן בריא, ולטפח תמיכה פלסטינית פוליטית וציבורית, לשיקום הנהר היסטורי הזה. בדו"ח נבחנות שש אפשרויות פיתוח, וכל אפשרות יכולה להיחשב כחלק אחד של תכנית גדולה יותר לקראת פיתוח בר קיימא של הכלכלה הפלסטינית. נקודת המוצא של הדו"ח היא הצורך בהבטחת גישה הוגנת והקצאה שוויונית של משאבי מים מתוקים לפיתוח כלכלת הרשות הפלסטינית.
לקריאת הדו"ח כמצגת PowerPoint לחצו כאן
Environmental Flows and River Basin Management: Case Studies Towards Exploring Best Practices

זרימה סביבתית וניהול אגן: מקרי בוחן לקראת בחינת פרקטיקות מועדפות

זרימה סביבתית היא המים המוקצים לזרם מים מנוהל על מנת לשמור על מערכת אקולוגית בריאה כאשר השימוש לא בר קיימא של מקורות מים אימץ אותם מעבר ליכולתם לתפקד או שצפוי שיעשה זאת בעתיד.

מאמר זה מתאר את הפרקטיקות המייטביות להקצאת זרימה סביבתית בנהרות בעולם על מנת לשמור על בריאותם האקולוגית. מספר מקרי בוחן נבדקו עם הקשרים פוליטיים והסדרים מוסדיים שונים.

 

5. מסמכים רעיוניים ועלונים

Concept document Jordan River

היסוב הירדן לאחור?

מסמך רעיוני מ-2012 , עדכון של דו"ח "חציית הירדן" של אקופיס ממרץ 2005. 

גרסה זו מעדכנת את המסמך הקודם עם שילוב המחקרים שנעשו על ידי הארגון מאז: דוח זרימה סביבתית בשיקום של הנהר; ניתוחים כלכליים של הזדמנויות כדי לשמר ולהפיק מים ברשות הפלסטינאית , ירדן, וישראל; מפת דרכים לישראל לשיקום נהר הירדן, ומחקר של התועלות הכלכליות המשותפות של שיקומו של הנחל. מסמך זה גם מתייחס למחקרים חדשים שיושלמו בקרוב, כגון ערכות כלים שתינתן לקהילות מוסלמיות, נוצריות, ויהודיות ולרתום גם אותם לשיקום הנהר, תכנית אב אזורית לא ממשלתית לירדן הדרומי ופרסום הצעה למודל וועדה לאגן נהר הירדן הדרומי (היום תוכניות אלה כבר פורסמו).

לחצו כאן לגרסה בעברית של פרסום זה.

Concept Document on the River Jordan 2005

לחצות את הירדן

מסמך רעיוני לשיקום, קידום שגשוג והבאת שלום לבקעת הירדן הדרומי (מרץ 2005)

מסמך זה הוא לא המוצר הסופי, אלא תחילתו של מאמץ אזורי להעלאת מודעות, לחנך ולהשפיע על מקבלי החלטות, התקשורת והציבור הרחב לגבי המצב שנוכחי של הדרדרות הירדן הדרומי.

Brochure on the Jordan River 2012

עלון נהר הירדן

סט עלונים חדש יותר עם תמונות, מפות ותיאור קצר של בקעת הירדן עם סקירה מעודכנת של מוקדי עניין טבעיים ותרבותיים, הסכנות שעומדות בפני הנהר והמלצות של אקופיס המזרח התיכון.

לגרסה בעברית וערבית

Jordan River Brochure 2005

תן לירדן לזרום-עלון

עלון זה ובו תמונות, מפות, תיאור קצר של בקעת הירדן הוא סקירה ראשונית של אתרי הטבע והתרבות החשובים של בקעת הירדן הדרומי, האיומים שעומדים בפני הנהר וההמלצות של אקופיס.

Let the Jordan River Flow poster

תן לירדן לזרום- פוסטר

הפוסטר קורא לשיקום של נהר הירדן- עכשיו!

הוא הודפס גם בערבית וערבית.

6. פארק השלום של נהר הירדן

Jordan River Peace Park promotional book

הבטחה לשלום

ספר הצילום הראשון של אקופיס, "הבטחה לשלום" מדגיש את אתרי מורשת הטבע והתרבות שנמצאים בתוך פארק השלום המתוכנן של נהר הירדן. התמונות המדהימות של הצלם אדי ג'רלד, מזכירות לנו מחדש על מה אנו עובדים להגן ולשקם.

לרכישת עותק של "הבטחה לשלום"  (במחיר של 40 יורו לעותק) נא כתבו ל-info@ecopeaceme.org.

Pre feasibility report for proposed Jordan River Peace Park

מחקר לגבי התכנות פארק השלום של נהר הירדן

מחקר זה מספק ניתוח עכשווי של המשאביים הטבעיים, סוציו-אקונומיים והמים באזור המוצע לפארק השלום של נהר הירדן. עיצוב רעיוני הוכן לשיקום ולשימוש המוצע של המבנים באזור. המחקר גם מטפל בסוגיות ניהול ובטחון של תפעול פארק השלום. הניתוח הפיננסי שבוצע במחקר מראה כי הפרויקט אפשרי מבחינה כלכלית ופיננסית.

Precedents of Transboundary Peace Parks

איך הסדרי בטחון חוצי גבולות קודמים יכולים לשנות את עתיד פארק השלום

מסמך זה בוחן את התקדימים בגבול ישראל-ירדן שקבעו את הטון לשיתוף פעולה, פיתוח כלכלי וקיימות. הוא מציג דוגמאות של הסכמים אזוריים בעלי אופי שונה (תעשייתים, סביבתיים, חינוכיים, דתיים) ומתמקד בהסדרי הבטחון של היוזמות הנבחנות.